Strony: 1 2.. 1718>>

Życzenia

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Czytaj więcej

Zapytanie cenowe


Do pobrania: załącznik

Czytaj więcej

Komunikat

Do pobrania: załącznik 1 , załącznik 2

Czytaj więcej

Informacja

Informujemy o uzyskanej przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości So. z o.o. w Poznaniu rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej realizacji projektu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Czytaj więcej

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2014r. planowane jest udostępnienie dla ogółu obywateli i przedsiębiorców Wortalu Publicznych Służb Zatrudniania (Wortalu PSZ) wykonanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia". Wortal PSZ zastąpi dotychczas wykorzystywany Portal PSZ. Wortal PSZ składa się z dwóch serwisów:

  • ogólnodostępnego, dedykowanego dla beneficjentów PSZ tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, który funkcjonować będzie pod adresem psz.praca.gov.pl
  • wewnętrznego, dedykowanego dla pracowników PSZ, który funkcjonować będzie pod adresem intranet.psz.praca.gov.pl.

 

W ramach ogólnodostępnego Wortalu PSZ można wyróżnić część centralną zawierającą informacje dotyczące krajowego i europejskiego rynku pracy, zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób oraz przepisów prawnych regulujących kwestie z tym związane. Oprócz tego serwis zawiera podstrony kilkudziesięciu wdrożonych pilotażowo powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, które w sposób kompleksowy i ujednolicony prezentują informacje dotyczące oferowanego wsparcia, świadczonych usług oraz aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Informacje zarówno w części centralnej serwisu, jak i na podstronach urzędów pracy prezentowane są w sposób spójny i ujednolicony.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Strony: 1 2.. 1718>>